Teckningar, skisser & bilder

Vid frågor angående denna hemsida kontakta då Peter Dorch. Janauari 2019 Det första Siouxkriget 1854-1855 och Palmquist & Jurgens.