Oglalasiouxen Dwayne Wilcox föddes 1957 i den lilla staden Kadoka i Pine Ridgereservatet i Syd Dakota. Hans familj kommer från Wamblee så det var där han gick i skola. Efter skolan lämnade han reservatet och tog värvning i det militära i fyra år. Idag lever han och hans hustru i Rapid City i Syd Dakota. Eftersom hans hustru var yrkesmilitär tvingades de att bo på en mängd olika städer i USA.

Under sin uppväxt i Pine Ridgereservatet tecknade Dwayne ofta och för sin egen skull. Han bar därför alltid med sig ett anteckningsblock som han kunde teckna i. Men det var först i vuxen ålder då han 1974 fick i uppdrag att göra en väggmålning i en skola i Colorado Springs som han insåg att han kanske kunde leva på sin konst.

Dwaynes aktiva karriär som tecknare starttade 1987. Han är självlärd eller autodidakt som det heter med ett finare ord. Det var någon gång under 1960- och 70-talen som ledgerkonsten fick en nystart i USA. Unga konstnären från olika indianstammar började då teckna på papper i samma stil som gamla ledgerteckningar från slutet av 1800-talet.

Dwayne är unik bland samtida ledgerkonstnärer då hans teckningar inte skildrar den typiska krigaren som skalperar och dödar sina fiender i spektakulära teckningar. Istället visar hans bilder en okomplicerad och enkel vardag med en dos av ironi och humor. Han berättar att han har växt upp i en kultur som innehåller mycket humor och det är denna humor som han vill förmedla med sina målningar.

Wilcox använder blyertspennor, färgpennor, filtspetspennor och pappersark från gamla anteckningsböcker, precis som hans föregångare. Hans stil liknar också den ursprungliga ledgerkonsten genom att han ritar människor och ting i skarpa konturer som sedan färgläggs.

Wilcox konst är lätt att känna igen. Hans teckningar är tvådimensionella och saknar bakgrund. Människor, både indianer och vita, tecknas i profil. Hans figurer är långa och smala och bär både traditionella som samtida klädesplagg. Människornas ansikten saknar både ögon och mun. Dwayne Wilcox når allmänheten med sin konst genom gallerier och museer runt om i hela USA.

Den här teckningen heter ”WOW! Full Blooded White People” och är från 2014. Den är tecknad på ett pappersark från en inbunden anteckningsbok från 1936. I början på 2000-talet började Dwayne teckna motiv som skildrar omvända roller. Idén kom han på då en liten pojke som med sina föräldrar hade bevittnat ett dansuppträdande av indianer. När de skulle lämna platsen vinkade pojken till indianerna och sa ”Hej då indianer”. Dwayne tyckte att det var konstigt att säga hej då till någon och inkludera den etniska tillhörigheten. Människor tar bilder på en som om du har utfört något sorts cirkus trick. Du måste själv ha varit i den situationen för att förstå, menar Dwayne.

Paradigm från 2014

Captive Audience från 2014

Den här teckningen från 2010 har den fyndiga titeln "Budweiser Killed More Indians than Custer". Dwayne är väl medveten om vilken negativ inverkan spriten har på amerikas indianer. Faktum är att allt för många indianer kör bil med alkohol i kroppen och många av dem kör ihjäl sig.

George Armstrong Custer förekommer ofta i Dwaynes teckningar. Dwayne har förklarat att han inte hatar Custer för han har ju själv varit militär och vet hur de tänker och fungerar. Dwayne visar här prov på sin humor i en teckning som heter "A Little Off the Top".

startsidan