I januari 1926 lämnade Shoots Walking (Waukutemani) sin berättelse om Sitting Bulls död till en kommission från den amerikanska kongressen. Han upplyste kommissionen om att han levde i Standing Rockreservatet i Syd dakot

a. Vid tiden för mordet på Sitting Bull var Shoots Walking extrainkallad som polis. Han ingick således i den indianpolisstyrka som deltog i striden vid Grand River 1890 där Sitting Bull blev dödad

Shoots Walking berättelse från 1926:

Jag hade fått order att inställa mig i polischefen Bullheads hem vid Grand River, ungefär två och en halv kilometer från Sitting Bulls läger, på kvällen den 14 december 1890. Tidigt på morgonen den 15 december lämnade vi Bullheads hem och red mot Sitting Bulls läger. När vi hade kommit lite mindre än en kilometer från lägret riktade vi in oss direkt på hans stuga.

Enligt de instruktioner vi hade fått omringade vi hans hus och sergeant Shavehead, Little Eagle, High Eagle och Fear Him gick in i huset. De andra i styrkan väntade utanför. Jag var så nyfiken på vad som höll på att hända så jag gick in i huset tillsammans med officerarna. Sitting Bull låg i sin säng tillsammans med en av sina hustrur och drogs upp från sängen av High Eagle och Little Eagle. Hans gevär låg på sängen och det togs nu omhand av kapten Bullhead. Ett annat gevär hängde på väggen och det lade sergeant Shavehead beslag på. När Sitting Bull hade klätt på sig beordrades jag ut ur stugan och strax därefter kom officerarna ut med Sitting Bull.

Officerarna förde Sitting Bull ungefär fyrtio meter från stugan. Mellan 34 till 35 poliser bildade snabbt en skyddande ring runt officerarna. Nu hade det blivit så pass ljust ute att vi kunde känna igen varandra på avstånd i den tidiga gryningen. Fiender kom nu springande mot oss från alla håll och kanter och skrek att de skulle skjuta poliserna med sina gevär eller slå ihjäl dem med påkar.

När Sitting Bull upptäckte att hans anhängare hade omringat poliserna skrek han med en hög röst på siouxspråket: ”Jag kommer inte att följa med, attackera, attackera”. En av de fientliga indianerna, Catch the Bear, trängde sig igenom polisens avspärrning och bad gråtande dem att släppa Sitting Bull. Tre andra anhängare till hövdingen följde i Catch the Bears fotspår och tog sig igenom polisernas avspärrning. De var insvepta i filtar och under dem hade de gömt sina gevär. När var innanför avspärrningen slängde de filtarna på marken och tog sig snabbt fram till officerarna som höll fast Sitting Bull.

Little Eagle stod till höger om Sitting Bull och High Eagle befann sig på Sitting Bulls vänstra sida. Dessa två män var stora och starka och hade därför fått i uppgift att ta hand om Sitting Bull. De höll fast honom så att han inte kunde fly. Kapten Bullhead stod framför Sitting Bull och Shavehead stod strax bakom Bullhead.

När de fintliga indianerna kastade bort sina filtar hade Catch the Bear redan hunnit fram till officerarna och avlossat sitt gevär mot Bullhead. Gevärskulan träffade Bullhead i midjan och fortsatte rakt igenom hans kropp. Samtidigt sköt Strikes the Kettle sergeant Shavehead. När Bullhead blev träffad riktade han sitt gevär mot Sitting Bull och tryckte av. Kulan gick in i ländryggen och vidare upp genom kroppen och ut genom ryggraden vid nacken. Utgångshålet var fem centimeter i diameter. Sitting Bull föll död till marken. Varken Bullhead eller Shavehead föll när de blev skjutna, men Sitting Bull föll ihop direkt.

Jag såg verkligen detta hända. Sedan blev det en vanlig strid och de flesta poliser retirerade då mot Sitting Bulls hus. Två av oss stannade kvar på den plats där officerarna hade fallit. Jag blev inte träffad, men en kula, som avlossades så nära mig att jag blev bränd av krutstänk i nacken, gick rakt igenom min hatt. Under striden var det omöjligt att hålla reda på vad som hände, men jag vet att mannen som stannade kvar hos mig, Broken Arm eller Armstrong, blev dödad. Tre andra poliser, Bad Horse, Looking Elk och Cross Bear, stannade kvar bakom huset. Ingen av dem blev sårade.

Tre av de fyra fientliga indianer som hade startat striden var nu döda. De var Catch the Bear, Spotted Horn och Black Bird. Strike the Kettle sårades men lyckades fly från platsen och levde vidare i många år.

Under tiden striderna alltjämt pågick dök militär upp från Fort Yates och började skjuta mot oss. De avlossade även två granater med sin kanon som exploderade bara ett hundra meter från oss. Vi sände då iväg en polis med en vit flagga till soldaterna medan vi andra bildade en linje och marscherade två i bredd för att få soldaterna att förstå vilka vi var. Då ändrade de riktningen på kanonen och började istället beskjuta de fientliga indianerna som nu hade började dra sig tillbaka. Granatbeskjutningen tvingade fienden att fly i olika riktningar och striden var plötsligt över.

Vi upptäckte nu att Bullhead och Shavehed fortfarande var vid liv. När poliserna återvände till platsen där striden hade börjat och hittade sina officerare dödligt sårade och sina kamrater döda började många av dem att skjuta kulor i Sitting Bulls kropp. Hans kropp var fruktansvärt vanställd. När Swiftcloud, som inte var polis men var halvbror till Little Eagle, kom till stridsplatsen och såg sin bror ligga död där plockade han upp en klubba från marken och misshandlade Sitting Bulls ansikte till okänlighet. Holy Medicine, som inte heller var polis men bror till Broken Arm, gick även han lös på Sitting Bulls kropp med en klubba när han anlände till stridplatsen och upptäckte sin döda bror.

En av Sitting Bulls söner hette Crowfoot. Han var en ung man på sjutton eller arton år och när hans far leddes ut ur stugan försökte han vid tre tillfällen få honom att gå tillbaka till huset. Vid de två första försöken motades han tillbaka in i huset. När han gjorde ertt tredje försök var det försent för då hade striderna redan brutit ut.

Efter striden bar vi in de döda och sårade i Sitting Bulls stuga. När vi skulle bära in Little Eagles kropp hörde vi plötsligt två skott och en röst från huset som bad om förbarmande. När vi kom närmare dörren var det några som kastade ut en människokropp. Det var Crowfoot. Han hade gömt sig under en hög av sängkläder i ett av husets hörn och när han blev upptäckt av officerarna sköts han av indianpoliserna Lone Man och One Feather.

Bland Sitting Bulls anhängare blev Catch the Bear, Spotted Horn, Black Bird, Jumping Bull och hans son Brave Thunder och Crowfoot, som var Sitting Bulls son, dödade. De begravdes av Riggs, som var en missionär.

Det är ingen tvekan om vem som dödade Sitting Bull. Jag såg polisstyrkans kapten döda honom, jag såg honom falla och såg det fruktansvärda sår som gevärskulan hade orsakat. Den bokstavligen slet sönder bröstet på honom. När vi hade gjort i ordning vår frukost tillsammans med soldaterna lastade vi våra döda på en vagn medan de sårade lades i en militärambulans. Sedan påbörjade vi resan till Fort Yates. De sårade anlände till agenturen på kvällen samma dag. Men vi slog läger vid Oak Creek i närheten av dagens stad McLaughlin. På morgonen nästa dag fortsatte militären den sista biten till Fort Yates. Vi indianpoliser fick order om att återvända till Grand River och be alla fientliga indianer att anmäla sig vid agenturen. Det var precis vad vi gjorde med de som fortfarande befann sig i omgivningarna, men de flesta hade flytt till Pine Ridge.

Många år har nu förflutit sedan denna ödesdigra morgon. Men händelsen har för alltid fastnat i mitt minne. Jag kommer ihåg den tidiga morgonritten, andedansarnas ursinne och skrik när de försökte försvara sin ledare, modet hos officerarna som kände på sig att de skulle dö, Crowfoots död och militärens sena ankomst. Allt detta kommer för alltid att finnas kvar i mitt minne.