En av de tjugotvå teckningar som Sitting Bull producerade 1882 är lite speciell och extra intressant. Det är en teckning som visar Sitting Bull i en strid mot en assineboinkrigare. Vid första anblicken ser den ut som alla de andra teckningarna. Människornas och hästens konturer är ritade med en blyertspenna och de tomma ytorna är färglagda med kritor och vattenfärger. Om man studerar teckningen lite noggrannare så upptäcker man att den innehåller detaljer som man inte ser i typiska ledgerteckningar.

I Sitting Bulls teckningar kan vi studera hur han såg ut och klädde sig som krigare. Siouxerna hade ett väl utvecklat symbolspråk, så de kunde med lätthet identifiera Sitting Bull i tecknad form enbart utifrån de fysiska dragen. Men även detaljer i hövdingens kläder och vapen avslöjade vem han var. Under sin långa krigarkarriär bar Sitting Bull sju olika fjäderbonader och som alla förekommer i hans målningar. Den mest använda huvudbonaden var den med horn och hermelinsvansar som bars av medlemmarna i krigarsällskapet the Strong Heart, som Sitting Bull var ledare för.

Av alla vapen och andra hjälpmedel som Sitting Bull bar med sig i strid hade skölden den allra viktigaste funktionen. Skölden var en gåva från fadern och den gav honom övernaturliga krafter och framgång på slagfältet. Av just den anledningen är hans sköld avbildad i flera av hans målningar. I nästan alla siouxkrigares krigsutrustning ingick en sköld. Den hade en defensiv funktion och skyddade mot slag och hugg. En del mycket speciella sköldar hade en annan mera viktig funktion än just det fysiska skyddet. Dessa så kallade heliga sköldar hade övernaturliga krafter och var målade med figurer för att skydda krigaren i strid. Sköldens kraft kom från en övernaturlig varelse som hade uppenbarat sig för ägaren i en dröm.

Figurerna som målades på heliga sköldar kunde föreställa en fågel, ett djur eller något annat. En krigare som bar en helig sköld i strid tog del av den övernaturliga varelsens krafter som ledde till framgång på slagfältet. I Sitting Bulls fall är det en fågel som är målad på hans sköld. Det var just denna fågel som gjorde Sitting Bull till en så framgångsrik krigare. Fågeln fick sin kraft från åskan och den avbildades med vingar som det strålade blixtar från. Den här speciella fågeln dyker upp på andra platser än enbart på hans sköld i Sitting Bulls målningar. I en målning har Sitting Bull valt att inte ta med skölden utan har istället målat en uppstoppad fågel vid hans bakhuvud.

En mycket ovanlig målning visar just fågels övernaturliga krafter. Målningen skildrar en ung Sitting Bull som attackerar en assineboinkrigare. I den här speciella målningen ser vi varken en sköld eller uppstoppad fågel. Istället har Sitting Bull målat en fågel på hästen (det blyertsgrå fältet i målningen) som han rider. Fågelbilden täcker nästan hela hästen. Åskfågelns vingar och klor sträcker sig ner över hästens framben och bakben. Stjärtfjädrarna är ritade på hästens bak och huvudet har hamnat på hästens ansikte. Hästens öga får då också föreställa fågelns öga. Hela hästen har förvandlats till en fågel för att frammana dess övernaturliga krafter.

Den här målningen är unik och påvisar att Sitting Bull tog del av en fågels övernaturliga krafter i strid. Inga skrivna källor angående Sitting Bull har beskrivit detta fenomen. En annan intressant detalj upptäcker man om man tittar på Sitting Bulls handleder och vader. Det ser ut som krabbklor. I själva verket är det buffelhovar. För Sitting Bull var buffeln något speciellt, vilket hans namn, Tatanka Iyotake - buffeltjuren som sitter ner, påvisar. Även från buffeln fick Sitting Bull övernaturliga krafter som hjälpte honom i livet.

startsidan