Striden vid Little Bighorn 1876

Charles Marion Russell målning Little Bighorn

Den 25 juni 1876 blev general George A. Custer och hans fem kompanier från det sjunde kavalleriregementet helt utplånade av siouxer och cheyenner i en strid vid Little Bighornfloden i sydvästra Montana. Resten av regementet, en bataljon bestående av tre kompanier under major Reno, led först ett förkrossande nederlag i en kort och intensiv strid i Little Bighorndalen. Under resten av dagen, och under större delen av nästkommande dag, blev Renos och Benteens bataljoner, regementets återstående sju kompanier, belägrade av indianerna.

Förlusterna hade varit stora. Indianerna hävde belägringen sent på eftermiddagen den 26 juni och lämnade sedan slagfältet. På morgonen den 27 juni blev de överlevande undsatta av styrkor under generalerna Terry och Gibbon.

Texten ovan är en kort beskrivning av striden vid Little Bighorn. Här kan du läsa mer ingående om striden, eller läsa hur ett av de mest kända slagfältet i världen har förändrats från den stund krutröken hade lagt sig och ända fram till våra dagar.

Little Bighorn Battlefield National Monument
Striden vid Little Bighorn
Custers Taktik
George Armstrong Custer
Förstahanduppgifter om indianlägrets storlek
Andrahandsuppgifter om indianlägrets storlek
Indiankrigarnas berättelser om striden vid Little Bighorn
Deep Ravine
De dödas begravningar
Indianernas minnesstenar
Lame White Man
Slagfältets arkeologi
Slagfältets första fotografer

startsidan