DEEP RAVINE

Troligen dödades de sista soldaterna i Custerstriden i denna ravin och inte vid Custer Hill som många hisstoriker hävdar.

Ungefär 102 soldater hade samlats vid Custer Hill. Cheyennen Two Moon uppskattade soldaternas antal till 105. Indianerna omringade snabbt dessa soldater och den berömda "Sista striden" började. Men alla soldater på Custer Hill stupade inte där. Ganska tidigt under denna episod lämnade ungefär 45 soldater kullen. Uppenbarligen i ett försök att driva bort indianerna eller för att bara komma undan. De flesta av soldaterna tillhörde kompani E, men liksom kompani C, slutade deras ansträngningar med en katastrof. Indianerna drev dem ner i riktning mot Deep Ravine och floden, ungefär 400 meter sydväst om Custer Hill. Många dödades på vägen ner mot ravinen. De som tog sig in i ravinen hamnade i en återvändsgränd och dödades där. Cheyennen Two Moon berättade följande om denna händelse vid Custer Hill 1898:

"Till slut var alla hästar döda förutom fem stycken. Då och då bröt en soldat sig ur gruppen (vid Custer Hill) och sprang ner mot floden, men de dödades. Slutligen stod ungefär etthundra man och fem beridna soldater tillsammans i en klunga på kullen. Trumpetaren blåste ideligen sina order i sitt horn. Han var också väldigt modig. Sedan dödades en av ledarna. Jag fick höra att det var Långa Håret (Custer), jag är inte säker. Därefter började de fem beridna soldaterna och en grupp soldater, kanske 40 stycken, starta mot floden. Mannen på den rödbruna hästen tog täten, han skrek hela tiden. Han var klädd i en skinnjacka med fransar, han hade långt svart hår och mustasch. Han stred tappert med en stor kniv. Hans mannar var täckta med ett vitt damm".

Sergeant Daniel Kanipe, som deltog i begravningarna av de döda, berättade att han red längs raden av döda soldater från Custer Hill ner mot floden, som tog honom till kanten av en djup ravin. Där nere i klyftan, räknade han till 28 kroppar. I stället för att bära upp kropparna för begravning, stanken från kropparna fick några av soldaterna att kräkas, nöjde man sig istället med att skyffla sand från ravinens väggar över kropparna. Än idag har man inte hittat dessa kroppar, deras försvinnande är en av stridens många mysterier.

Förutom dessa 45 soldater, lämnade ytterligare ungefär 15 soldater sina kamrater på Custer Hill, vid olika tillfällen, för att fly undan en hopplös situation. Löjtnant Godfrey och menige Thomas Coleman räknade till 42 kroppar på och omkring Custer Hill. Den siffran anses stämma rätt bra med hur många som dog på Custer Hill.

Little Bighorn
startsidan