Rubrik 1970-talet
Börje

Under 1970-talet hade Börje fullt upp. Det var under detta decennium som Börje nådde sin tekninska topp som konstnär, en högstanivå som han höll ända fram till ögonsjukdomen 1986.

Nu började Börje även ägna sig åt andra projekt än teckning. Han skrev en bok, tecknade en serie, blev ordförande i boxningsförbundet och startade upp föreningen Punchpralinerna.

Malmö FF

1974

Ralf och Roland 1974

1974

DRamatik och skådespel

1975

Åby´s elva i topp

1975

Promo Carnera

1976

VM Fakta 1978

1978

Alla tiders spelare 1978

1978

Sportens pengar

1980

Dagens fotboll 1980

1980

Punchpralinerna 1980

1980

Sven Tumba

1981

Sommarolympiaden i Stockholm 1912

1982

Rocky

1982

Håkan Carlqvist

1983

Linda Haglund

1983