Copyright © 2008-2022. Allt material är skyddat av upphovsrättslagen. Har du frågor, tips eller idéer, kontakta då Peter Dorch.
Uppdaterad 2022. Senaste uppdaterade artikel, Decenniet 1964-1973.