SITTING BULL och FOUR HORNS BAND, 41 familjer (195 personer)

26 augusti 1881

Familj 1 

Namn på Lakota Namn på Engelska Släktskap Civilstånd Kön Ålder Kommentar
Ta-tan-ka-iyo-tan-ke Sitting Bull
familjefar
gift
man
43
hövding
Ta-si-na-to-pa-win Her Four Blankets
hustru
gift
kvinna
26
O-ya-te-wan-ya-ke-pi-win Nation That Sees Her
svägerska
skild
kvinna
30
Ta-sun-ke-o-ta-win Her Plenty Horses
dotter
singel
flicka
17
Wan-yag-ma-ni-pi-wi Se Her As They Go By
dotter
singel
flicka
14
Wa-na-ki-ksin One Who Takes Part With Others
son
singel
pojke
13
He-to Blue Mountain
son
singel
pojke
11
Kan-gi-si-ha Crow Feet
son
singel
pojke
7
Ti-tan-in-yan-he-win The Appearance of Her Tepee
dotter
singel
flicka
5
Wa-kan-yan-na-jin-win The Woman That Appears Mysteriously
dotter
singel
flicka
4
A-wan-yu-stan-pi The One They Shoot at With Arrows
son
singel
pojke
3
Un-yan-na-pa-pi Rejection
son
singel
pojke
3

Trots folkbokförarens Selwyns goda ambitioner dräller det av faktafel i hans uppgifter om Sitting Bulls familj.

Sitting Bull var född 1831 och var således 50 år när folkräkningen ägde rum.
Her Four Blankett eller Four Robes var Sitting Bulls andra hustru även hennes ålder är felaktig, hon var 33.
Nation That Sees Her eller Seen by Her Nation var Sitting Bulls första hustru och hennes ålder var 35. Eftersom de amerikanska myndigheterna inte accepterade månggifte har man angivit henne som svägerska.

Sitting Bulls mor, Her Holy Door eller Lost Woman, saknas som familjemedlem. Hon blev upptagen på en separat lista som familj nummer 9, även om allt tyder på att hon var en av Sitting Bulls familjemedlemmar.

Personliga ägodelar: Inga hästar och två hundar
Jaktbyten: 300 bufflar, 150 hjortar

tillbaka till texten