Teckningar 50-talet
Börje

Börje fick sin första teckning publicerad i Idrottsbladet 1942. Föga kunde han då ana att han som vuxen skulle komma att livnära sig som tecknare, och att IB var den tidning som satte fart på hans karriär

 

Under Börjes första tio år som tecknare hade han inte skaffat sig något igenkännande varumärke. Han signerade sina teckningar enbart med sitt namn och ofta utan år. Men grundkonceptet var redan taget. Ett aktuellt ämne (ofta sport), människor tecknade som karikatyrer samt en kort informativ text som ofta lockade fram skratt.

 

 

1955

1956

1956

1956

1956

1956

1956

1956

1956

 

1958

1958

1958

1958

1959

1959

1959

1959

1962

1962

hem