Börje som ung boxare någon gång på 1940-talet. Den första filmen är från en boxningmatch mellan Börje Dorch och en holländare. Filmen är från 1949 och Börje är 19 år. Det är den information som finns skriven på filmrullen. Vem som stod bakom kameran är okänt.

Den andra filmen visar när Börje målar på ett skyltfönster i ett reklamuppdrag. Det är Rixners möbler som har skall ha REA. Anledningen till att Tage Erlander är med på ett hörn kan bero på att han låg bakom ökandet av landets bostadsbyggande och att alla de familjer som fick en ny bostad behövde även nya möbler. Det var naturligtvis något som möbelhandlarna gillade.

startsidan