Erik Collin

Den fototekniska utvecklingen under 1930-talet var av särskild betydelse för pressfotograferna. Den nya kolvblixten som var synkroniserad till kamerans slutare och ljuskänsligare negativmaterial gjorde det möjligt för fotografen att fotografera i alla tänkbara väderleksförhållanden. En fotograf kunde nu ta bilder i djupaste mörker och han kunde även fånga de hastigaste rörelserna under ett idrottsevenemang.

Erik Collin

Även tidningspressen hade under detta årtionde utvecklats snabbt. Tryckeritekniken hade förbättrats och upplagesiffrorna steg. Behov av fotografiskt illustrationsmaterial ökade oavbrutet. I september 1938 startades bildtidningen Se som under många år var ett viktigt forum för svensk bildjournalistik. Erik Collin kom till Se våren 1945. Under en tioårsperiod var han fast knuten till tidningen och levererade en lång rad fina och uppmärksamma reportage.

Erik Collin föddes i Stockholm 1918. Redan i tidig ålder blev han intresserad av fotografering. Genom sin hobby fick han 1936 en tjänst som allt i allo på Curt Fryckestedts Sportbild på Birkagatan. Fram till 1945 arbetade Erik hos flera olika fotograferingsateljéer. Den kanske viktigaste anställningen var hos Bleckberg & Meyerhöffer eller Bästa Möjliga Bild. Där lärde sig Erik att fotografera idrott. Erik var själv inte så idrottsintresserad men nu skaffade han sig viktig erfarenhet i förmågan att kunna uppfatta hur en situation växer fram och att fånga en händelse mitt i rörelsen.

Eriks bilder är alltid sakliga och tekniskt perfekta så långt det är möjligt med handhållen blixtljus som understryker bildinnehållet och skapar karaktär. Hans idrottsbilder är fyllda av liv. Som pressfotograf fick Erik resa runt i hela världen. Även om Erik under sitt yrkesverksamma liv tog sina bästa bilder på idrottsarenor har han under sin långa karriär varit med om det skiftande uppdrag.

När Börje Dorch reste till USA 1964 var Erik Collin med för att dokumentera med sin Hasselbladskamera. I USA tog Erik många och fina bilder på Börje. Sedan dess blev Börje och Erik goda vänner och de umgicks även på fritiden med sina familjer.

Idrottbladet 1980

hem