Copyright © 2008-2018. Allt material är skyddat av upphovsrättslagen. Har du frågor, tips eller idéer, kontakta då Peter Dorch.
Uppdaterad oktober 2018. Senaste uppdaterade artikel, Det första decenniet 1953-1963.